Європейська дипломатія у ХХІ столітті : науково-практичний круглий стіл (5 ; 2022 ; Харків) : матеріали

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-03-12

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

До матеріалів V Науково-практичного круглого столу увійшли тези доповідей науковців, практиків, викладачів та здобувачів, які займаються проблематикою європейської дипломатії. Публікації присвячені викликам та перспективам дипломатичних відносин та Європейської дипломатії у ХХІ столітті, зокрема, таким напрямам як: історія європейської дипломатії: виклики сучасності та перспективи; трансформація публічної дипломатії ЄС в умовах глобалізації; еволюція сучасних видів дипломатії: традиції та новації; цифрова дипломатія та інформаційна безпека; економічна дипломатія та дипломатія сталого розвитку; підготовка дипломатичних кадрів у європейських країнах: досвід для України; дипломатичні відносини між Україною та ЄС: історія, сучасний стан і перспективи; дипломатія України в сучасних умовах. У збірнику збережено стиль, орфографію, пунктуацію авторських текстів. Відповідальність за зміст тез доповідей несуть їх автори.

Опис

Ключові слова

Європейська дипломатія, міжнародні відносини, імплементація, Європейський Союз, Індія, глобалізація, гібридна війна, публічна дипломатія, підтримка України, ЄС, гуманітарна дипломатії, переговорний процес, цифрова дипломатія, Україна, зовнішньополітична діяльность, міжнародна безпека, агресор, ООН, гібридна агресія, інформаційна безпека, russian-ukrainian war, культурногуманітарне співробітництво, соціальні гарантії, Болгарія, українці, Європейський Гуманітарний Університет, права людини, конституціоналізм, миротворчість, кіберпростір, НАТО, економічна дипломатія, транскордонне співробітництво, проект «плану Маршалла для України», європейська дипломатія, темпоральний вимір, міжкультурно-комунікативний вимір, інституціональний вимір, постбіполярний світоустрій

Бібліографічний опис

Європейська дипломатія у ХХІ столітті : науково-практичний круглий стіл (5 ; 2022 ; Харків) : матеріали / За ред. В.В. Рєзнікова, Д.В. Миколенка, В.П. Солових. - Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. - 91 с.