Переговори як несиловий метод антитерористичної політики держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Розкриваються переговорні процеси з терористичними організаціями, які відбувалися у Великобританії та Іспанії. Оцінюється їхня роль у боротьбі з тероризмом, а також ефективність як засобу антитерористичної політики. Розглядаються умови проведення переговорів, перебіг, результати та наслідки досягнутих угод. Відзначаються ініціатори, основні учасники переговорів та їхні позиції. The article reveal negotiations with terrorist organizations, which took place in Britain and Spain. Assessed for their role in struggle against terrorism and efficiency as a means of counterterrorism policy. The conditions of the negotiation, course, results and implications of the agreements reached. There have initiators, the main negotiating parties and their positions.

Опис

Ключові слова

терористичні організації, антитерористична політика, переговори, counter-terrorism policy, terrorist organizations, negotiations

Бібліографічний опис

Целуйко М.Є. Переговори як несиловий метод антитерористичної політики держави / М.Є. Целуйко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1013. – 2012. – С. 185-191