Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації до виконання для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Запропоновано орієнтовні теми кваліфікаційних робіт. Розкрито сутність процедури перевірки на запозичення. Увагу приділено рекомендаціям щодо підбору інформаційного матеріалу, організації виконання та підготовки до захисту кваліфікаційної роботи.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, кваліфікаційна робота, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, міжнародний бізнес, міжнародні економічні відносини, інформація, підбір, опрацювання, структурні елементи, оформлення кваліфікаційної роботи, академічна доброчесність та перевірка, порядок попереднього захисту та допуску до захисту, рецензування кваліфікаційної роботи, захист та оцінювання випускних кваліфікаційних робіт

Бібліографічний опис

Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації до виконання для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. С.І. Архієреєв, І.О. Дерід, Н.Д. Кондратенко, І.В. Тимошенков, І.В. Шкодіна. – 2-ге вид., доп. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023. – 44 с.