Бездокументарні цінні папери як об’єкт цивільного права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-04-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2018. Дисертація є комплексним дослідженням бездокументарних цінних паперів як об’єкта цивільного права. У роботі проведено історико-правовий аналіз становлення бездокументарних цінних паперів в зарубіжних країнах та в Україні. З’ясовано особливості правової природи дематеріалізованих цінних паперів і встановлено, що зміна форми їх існування є трансформацією носія майнових прав, інкорпорованих у цінних паперах, що існують як облікові записи. Проведено порівняльний аналіз бездокументарних цінних паперів з іншими об’єктами цивільного права, зокрема майновими правами, безготівковими грошима, інформацією та об’єктами права інтелектуальної власності в контексті можливості розгляду бездокументарних цінних паперів в якості нематеріальних об’єктів. З’ясовано, що основою для документарної та бездокументарної концепцій правової природи цінних паперів є здатність бездокументарних цінних паперів розглядатися як об’єкт матеріального світу. Закладено наукове підґрунтя для подальшого дослідження бездокументарних цінних паперів як об’єктів віртуальної власності.

Ключові слова

бездокументарні цінні папери, дематеріалізація цінних паперів, об’єкти цивільного права, носій майнових прав, захист права власності на бездокументарні цінні папери, віртуальна власність

Бібліографічний опис