Вплив інформаційних технологій на навчання студентів класичного університету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Використання комп’ютерних технологій у процесі навчання, є нагальна потреба сучасної освіти. Залучення студентів до навчання із застосуванням інформаційних технологій засвідчило підвищення якості засвоєння ними навчального матеріалу, настрою і бажання надалі із задоволенням вивчати предмет та виконувати різноманітні завдання. Інформатизація навчального процесу істотно вплинула на процес одержання знань. Использование компьютерных технологий в процессе обучения является неотъемлемой частью современного образования. Привлечение студентов к обучению с применением информационных технологий, показало повышение качества усвоения ими учебного материала, желание в дальнейшем с удовольствием изучать предмет и выполнять различные задания. Using computer technology in education is an integral part of modern education. Engaging students in learning using information technology, showed an increase in mastery of their teaching material, the desire to further eхplore the subject with pleasure and to perform various tasks. Informatization of the educational process significantly influenced the process of knowledge acquisition.

Опис

Ключові слова

student, information technology, learning, студент, процес навчання, інформаційні технології

Бібліографічний опис

Гончаренко М.С. Вплив інформаційних технологій на навчання студентів класичного університету / Гончаренко М.С., Кучук Н.Г. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 978. Сер.: Валеологія: Сучасність і майбутнє. – С. 58-61.