Образ як основа ідентичності особистості та суспільства: споглядальна оптика ідентичностей в освіті та філософії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Культурні ідентичності є предметом багатьох наукових дискусій у філософських і гуманітарних науках, при цьому актуальною продовжує бути проблема методології такого дослідження. Наша робота пропонує виділення та аналіз основних рис культурних ідентичностей. Розглянуто основні сучасні моделі культурної ідентичності. На прикладі інтерпретацій поняття “образ” проаналізовані риси ідентичності. Сultural identity is a matter of social and scientific discussions in sociological, historical, philosophical, political and others sciences. The problem of methodology in this sphere is actuality permanently. Main features of cultural identity are analyzed in the research. The author examines contemporaries models of cultural identity. Main features of identity were analyzed on the example of image concept. Культурные идентичности являются предметом многих научных дискуссий в философских и гуманитарных науках, при этом актуальной продолжает быть проблема методологии такого исследования. Наше исследование предлагает выделение и анализ основных черт культурных идентичностей. Рассмотрено современные модели культурной идентичности: На примере понятия «образ» анализируются черты идентификации и идентичности.

Опис

Ключові слова

ідентичність, культурна ідентичність, образ, оптика, освіта, идентичность, культурная идентичность, образ, культурная оптика, образование

Бібліографічний опис

Титар О.В. Образ як основа ідентичності особистості та суспільства: споглядальна оптика ідентичностей в освіті та філософії / О.В. Титар // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 917. Сер.: філософія. Філософські перипетії. – С. 124-129.