Участь студентства в подіях 9 січня 1905 р.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті висвітлено роль студентства у подіях 9 січня 1905 р., визначення ними вимог щодо демократизації країни, їх участь у зіткненнях з урядовими військами та поліцією, прийоми та форми репресій влади стосовно молоді. В статье освещена роль студенчества в событиях 9 января 1905 г., выработка требований относительно демократизации страны, их участие в столкновениях с правительственными войсками и полицией, приемы и методы репрессий власти против молодежи. The role of students in the events of January 9, 1905, draw up of the requirements for the democratization of the country, their involvement in clashes with government troops and police, the techniques and methods of repression against the youth are highlights in the article.

Опис

Ключові слова

студентство, боротьба, урядові війська, поліція, революція, студенчество, борьба, правительственные войска, полиция, революция, students, struggle, government troops, police, revolution

Бібліографічний опис

Бургаз Ю. В. Участь студентства в подіях 9 січня 1905 р. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 20. – С. 27–32.