Образні функції інструментальних іменників у романі Івана Багряного «Сад Гетсиманський»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

The article is devoted to the analyses of the figurative function of the instrumental nouns in the novel of I. Bagryany «Sad Getsimanskij».

Опис

До 100-річчя від дня народження Івана Багряного.

Ключові слова

Багряний, «Сад Гетсиманський», інструментальний іменник, інструментальна модальність

Бібліографічний опис

Кудряшова М.В. Образні функції інструментальних іменників у романі Івана Багряного «Сад Гетсиманський» / М.В. Кудряшова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2006. – № 742. Сер.: Філологія. – Вип. 48. – С. 265 – 270