Допомога дітям у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть на Слобожанщині: історіографія проблеми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

У статті розглянуто історіографію, яка висвітлює проблему допомоги нужденним дітям з боку держави, громадськості та приватних осіб на Слобожанщині у другій половині 19 на початку 20 століть. Проаналізовано роботи дореволюційних дослідників. В статье рассмотрено и проанализировано историографию освящающую проблему помощи нуждающимся детям со стороны государства, общественности и частных лиц на Слобожанщине во второй половине 19 – в начале ХХ столетий. Проанализированы работы дореволюционных исследователей. The article deals with the historiography that reveals the problem of children in need from the state, society and private individuals in Slobozhanschyna in the second half of the 19 th in the beginning of 20 centuries. It was analyzed the works of pre-revolutionary scholars.

Опис

http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/visn_ua/visn_15.html

Ключові слова

українська історіографія, благодійність, опіка дітей, украинская историография, благотворительность, опека детей, ukrainian historiography, charit, custody of children

Бібліографічний опис

Соколовська Ю. В. Допомога дітям у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть на Слобожанщині: історіографія проблеми / Ю. В. Соколовська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2012. - № 1006. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 15. - C. 27-31.