Питання методології дослідження урболандшафту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розгляд питання урболандшафту виявляє три основні дихотомії географічного мислення, присутні в науці з моменту її зародження. Зарубіжні географи включили у вивчення проміжну ланку, а разом з тим головну дійову особу і, звичайно, підсумкову мету будь-якої науки, у тому числі і географії, — людину. Consideration of question of urbolandscape is exposed by three basic dichotomies of geographical thought, present in science from the moment of its origin. Foreign geographers plugged an intermediate in a study, and at the same time main acting person and, certainly, final purpose of any science, including geographies, – man.

Опис

Ключові слова

географічні дихотомії, поведінкова географія, образ місця, міська свідомість, геній місця, феномен центральності, geographical dichotomies, behaviorist’s geography, appearance of place, city’s consciousness, genius of place, phenomenon of center

Бібліографічний опис

Мірошниченко В.В. Питання методології дослідження урболандшафту / В.В. Мірошниченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 864. Сер.: Геологія–географія-екологія. – Вип. 30. – С. 162–169.