Переваги, недоліки та межі застосування партисипативної моделі демократії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Здійснюється спроба дослідження концептуальних особливостей партисипативної теорії демократії, для якої широка та конструктивна участь громадян є обов’язковим процедурним складником трансформації політико-управлінських відносин. Виявляються сильні та слабкі сторони демократії участі. Окреслюються межі та ризики застосування механізмів учасницького врядування. The article contains an attempt to research the conceptual features of the theory of participatory democracy, for which extensive and constructive citizen participation is mandatory procedural component of the transformation of the political-administrative relations. Identifies strengths and weaknesses of participatory democracy. Defined the limits and risks of the use of participatory governance mechanisms.

Опис

Ключові слова

партисипативна теорія демократії, вироблення та прийняття рішень, участь громадян, компетентність громадян, participatory theory of democracy, development and decision-making, citizen participation, competence of citizens

Бібліографічний опис

Переваги, недоліки та межі застосування партисипативної моделі демократії / О.О. Чабан // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології №1091.– 2013. – С. 38-44