Сучасна Україна і постюгославський простір: нові горизонти взаємовідносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто аспекти етнокультурного та геополітичного розвитку України й балканських держав. Наголошується на важливості розширення політико- економічного співробітництва та поглибленні культурно-духовних зв’язків, що спрятиме формуванню позитивного зовнішньополітичному іміджу України та посилить її позиціювання в геополітичній матриці сучасного світоустрою.

Опис

Ключові слова

постюгославський простір, українська діаспора, євроінтеграція

Бібліографічний опис

Бірюкова О.О. Сучасна Україна і постюгославський простір: нові горизонти взаємовідносин / О.О. Бірюкова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 885: сер. «Питання політології», вип. 16. – С. 230 – 238