Факторний аналіз при дослідженні туристсько-рекреаційних ресурсів Херсонської області

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Застосування математико-статистичних методів в сучасних суспільно-географічних дослідженнях набуває все більшого поширення. Аналіз чинників, які впливають на розподіл, забезпеченість та можливість використання туристсько-рекреаційних ресурсів Херсонської області, було здійснено на основі факторного аналізу (метод головних компонент з варімаксним обертанням факторів), що дало змогу обчислити факторні навантаження за кожним показником. З урахуванням наявності та доступності статистичної інформації для дослідження було відібрано 92 показники, що відображають ряд характеристик окремих адміністративно-територіальних одиниць Херсонської області за період 2007–2011 рр.

Опис

Наукові пошуки географічної громадськості: минуле, сьогодення, майбуття: матеріали Всеукр. наук. – практ. конф., присвяченої 75-річчю утворенню Луганської області (8-10 жовтня 2013 р. м. Луганськ) / відп. ред. Ю.О. Кисельов. – Луганськ: Вид-во «ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 316 с.

Ключові слова

туризм, рекреація, математико-статистичні методи, туристсько-рекреаційні ресурс

Бібліографічний опис