Летние дни, или Утопленник (по рассказу Л. Добычина “Лидия”)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

На прикладі оповідання Л. Добичіна “Лідія” пояснюється «неевклидовый» характер поетики автора. Сюжетна лінія розпадається на відрізки або навіть ізольовані точки. Замість дії – низка картин. Зате чи не кожне слово обертається мотивом, речення породжує образ. Деталь набуває глобального статусу, судження – всесвітній розмах.

Опис

Ключові слова

художній світ, знакова система, простір, танатологія, тематичний комплекс, мотив, образ, метафора, зв'язанність, підміна, Добичін Леонід Іванович (1894-1936)

Бібліографічний опис

Калюжный, Владимир Николаевич. Летние дни, или Утопленник (по рассказу Л. Добычина “Лидия”) / В.Н. Калюжный // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Теорія культури і філософія науки. - № 552-1. Наука, теологія, постмодерн. Ч. 1. – 2002. – С. 177–191.