До питання поширення екотуризму на території АР Крим

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Автономна республіка Крим відома своїм потужним туристсько-рекреаційним потенціалом, в тому числі на території регіону існують одні з найкращих в Україні природні умови для розвитку екологічного туризму, який набуває все більшого поширення. Для характеристики передумов становлення і розвитку екологічного туризму, важливим є виявлення явищ як антропогенного, так і природного характеру, що впливають на розвиток даного виду туризму в АР Крим. Серед низки чинників, на думку авторів, суттєвою є густота населення, яка визначає фактичну сприятливість тієї чи іншої території для поширення екотуризму. Для туристів, які вважають власне знаходження в середовищі дикої природи за найвищу духовну, фізичну та естетичну цінність, важливим є визначення територій, які є сприятливими для даного виду туризму. Як відомо, загальновизнаного поняття «екотуризму» не існує.

Опис

Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7–8 листопада 2013 р. / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013.

Ключові слова

туризм, екотуризм

Бібліографічний опис