Випромінювання і розповсюдження нестаціонарних електромагнітних полів у нелінійних, нестаціонарних та біологічних середовищах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Dumin O. M. Radiation and propagation of nonstationary electromagnetic fields in nonlinear, nonstationary and biological media. – Manuscript. Dissertation for the degree of Doctor of Physical and Mathematical Sciences in specialty 01.04.03 – Radio Physics. V. N. Karazin Kharkiv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The dissertation is devoted to research of processes of radiation and propagation of transient electromagnetic fields in unbounded nonlinear, nonstationary, layered inhomogeneous, transversely inhomogeneous, and, also, biological media by time domain methods.

Опис

Дисертацію присвячено дослідженню процесів випромінювання та поширення нестаціонарних електромагнітних полів у необмежених нелінійних, нестаціонарних, шарувато неоднорідних, поперечно неоднорідних, а також біологічних середовищах методами у часовому просторі. Розвинуто еволюційний підхід до задач випромінювання та поширення нестаціонарних електромагнітних хвиль на випадок необмеженого поперечно неоднорідного нестаціонарного середовища, радіально-неоднорідного, нелінійного середовищ. Отримані уточнені аналітичні вирази для ближніх нестаціонарних полів диполя Герца за допомогою методу векторного потенціалу у часовому просторі. Досліджені явища формування нестаціонарної електромагнітної хвилі у ближній зоні низки випромінювачів, таких як відкриті кінці прямокутного, круглого та коаксіального хвилеводів тощо. Вивчені енергетичні характеристики імпульсних електромагнітних полів у біологічних тканинах і середовищах. Досліджені підходи на основі застосування штучних нейронних мереж для обробки відбитих імпульсних електромагнітних полів з метою визначення параметрів шаруватих середовищ, розпізнавання прихованих металевих і діелектричних включень у задачах підповерхневого зондування.

Ключові слова

нестаціонарне випромінювання, еволюційні рівняння, неоднорідне середовище, нелінійне середовище, ближня зона, біологічне середовище, підповерхневе зондування, штучна нейронна мережа, розпізнавання об’єктів, система позиціонування, transient radiation, evolutionary equations, inhomogeneous medium, nonlinear medium, near zone, biological medium, subsurface sounding, artificial neural network, object recognition, positioning system

Бібліографічний опис

Думін, Олександр Миколайович. Випромінювання і розповсюдження нестаціонарних електромагнітних полів у нелінійних, нестаціонарних та біологічних середовищах : дисертація ... доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (фізико-математичні науки) / О.М. Думін ; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна . - Харків, 2021. - 374 с.