Регіональні особливості розподілу доходів та витрат населення України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Анотація

У статті розглядаються особливості розподілу доходів та витрат населення за регіонами України, що певним чином впливає на рівень та якість життя населення, позначається на добробуті пересічного громадянина. Використовуючи показники, що характеризують рівень доходів та витрат населення України в регіональному розрізі, було проведено кластер-аналіз, який дав змогу провести групування регіонів України та виявити спільні риси і відмінності. Зокрема було виділено групу абсолютних лідерів; лідерів, яка включила підгрупи лідерів з великим відривом та лідерів; середню та перехідну групи; аутсайдерів. Виявлено фактори, що гальмують покращення та зростання рівня життя населення України.

Опис

Ключові слова

доходи населення, витрати населення, регіон

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збі-рник наукових праць. – Харків: Харківський національний уні-верситет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с.184 – 188