Просторовий аналіз музеїв Луганської області (сучасний стан, проблеми, перспективи)

Ескіз недоступний

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розкрито сутність поняття «музейний профіль». Розроблена детальна схема класифікації музеїв за профілем. Виявлені головні недоліки і проблеми існуючої класифікації музеїв за профілем. Скоректовані профілі музеїв Луганської області відповідно до чинного законодавства, змісту музейних фондів та ролі музеїв у суспільстві. Проаналізована профільна класифікація державних, громадських і музеїв при навчальних закладах області.

Опис

Ключові слова

музей

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків, 2009. – Вип. 9(2) – С.173-179.