Пластичне самовираження людини як культурно-антропологічний феномен

Анотація

Гармонійний духовний і фізичний розвиток людини багато в чому залежить від усвідомлення свого тіла і пластичного вираження, їх взаємозв'язку з почуттями і мисленням. В дисертаційній роботі проводиться дослідження пластичного самовираження людини як культурно-антропологічного феномену, в ході якого здійснюється аналіз еволюції пластичної мови в різні культурно-історичні епохи, розглядається зв'язок невербальної комунікації з типом мислення, за допомогою методу психоаналізу розкриваються внутрішні механізми формування пластичного самовираження людини. Характеристика пластичної культури модерну і постмодерну дозволяє зробити висновки про взаємовплив пластичного самовираження людини та соціальних процесів, ідеології, моралі. У контексті культурно-антропологічного феномену розглядається танець. Пропонуються сучасні пластичні культурні форми як засіб подолання роздвоєності людини і гармонізації відносин зі світом.

Опис

Ключові слова

модерн, невербальна комунікація, пластичне самовираження, пластична культура, пластичні культурні форми, слухняні тіла, постмодерн, танець, тілесність

Бібліографічний опис

Чумак, Наталія Володимирівна. Пластичне самовираження людини як культурно-антропологічний феномен : дисертація ... кандидата філософських наук (спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури) / Н.В. Чумак. - Харків, 2021. - 206 с.