Екологічна оцінка стійкості локальних популяцій рідкісних та зникаючих видів заплавних місцезростань в долині р. Уди на території м. Харків методом фітоіндикації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-04

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

У статті наведені результати екологічної оцінки умов зростання локальних популяцій рідкісних видів рослин в долині р. Уди на території міста Харків. Методом фітоіндикаційних шкал досліджені місця зростання видів, які занесені до ЧКУ та мають статус вразливих: Botrychium lunaria (L.) SW., Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, Epipactis palustris (L.) Crantz, Orchis coriophora L., Orchis palustris Jacq., а та кож рідкісних для регіону видів: Iris pseudacorus L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Caltha palustris L., Geum rivale L., Parnassia palustris L., Valeriana officinalis L. Флора досліджених ділянок включала 45 та 46 видів судинних рослин з десяти основних родин, серед яких найбільшими за кількістю видів були: Asteraceae, Fabaceae, Ranunculaceae, Poaceae, Rosaceae, Orchidaceae, які складають майже 75 % флористичного різноманіття. Досліджені флористичні спектри місцезростань основних родин виявилися доволі близькими, не зважаючи на певне різноманіття природних умов та наявність у складі флори синантропних видів. Встановлено, що більшість рідкісних видів зростають в умовах екологічної відповідності за головними лімітуючими факторами (водний режим та перемінність зволоження ґрунту, кислотність, сольовий режим ґрунту та вміст в ґрунті доступного нітрогену). Популяції досліджених рослин є досить сталими та здатними витримувати незначні коливання екологічних факторів, а їх існуванню може загрожувати лише діяльність людини. Досліджено локальні популяції та місця їх зростання, що мають бути взяті під охорону задля подальшого збереження видів.

Опис

Ключові слова

Харків, Уди, заплава, рідкісні рослини, локальні популяції, фітоіндикація

Бібліографічний опис

Гамуля Ю. Г., Чаюк О. А. Екологічна оцінка стійкості локальних популяцій рідкісних та зникаючих видів заплавних місцезростань в долині р. Уди на території м. Харків методом фіто індикації // Біологія та валеологія. – 2015. – №. 17. – С. 108-122.