Методика розвитку рухових умінь і навичок в учнів старшої школи у процесі занять легкою атлетикою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена проблемі розробки й обґрунтування методики розвитку умінь і навичок з базових рухових дій у легкій атлетиці старшокласників. Мета роботи – розробити і обґрунтувати методику розвитку рухових умінь і навичок школярів старших класів на заняттях з легкої атлетики із застосуванням міжпредметних зв’язків та інформаційних технологій. В дослідженні брали участь 2 групи школярів: контрольна (n = 22 – дівчата, n= 34 – юнаки) і експериментальна (n = 21 – дівчата, n = 34 – юнаки). Розроблено методику розвитку рухових умінь і навичок школярів старших класів на заняттях з легкої атлетики, яка ґрунтується на використанні міжпредметних зв’язків природничих і гуманітарних наук та інформаційних технологій, що містять анімаційні ілюстрації для розкриття основних аспектів техніки легкоатлетичних рухів; визначено позитивний вплив застосування методики розвитку рухових умінь і навичок з використанням міжпредметних зв’язків та інформаційних технологій на рівень рухової підготовленості і рівень теоретичної підготовки з фізичного виховання школярів старших класів. Застосування розробленої методики навчання рухових дій на заняттях з легкої атлетики школярів старших класів сприяє підвищенню показників рухової підготовленості за результатами виконання основних тестів в бігу, стрибках, метаннях; за результатами експертної оцінки техніки бігу, стрибків і метань, а також рівня теоретичних знань.

Опис

Ключові слова

вміння, навички, легка атлетика, школярі, методика, міжпредметні зв’язки, інформаційні технології, умения, навыки, легкая атлетика, школьники, методика, межпредметные связи, информационные технологии, abilities, skills, athletics, senior students, technique, interdisciplinary relations, information technologies

Бібліографічний опис

Абдел-Басет Салех Ях’я Ал-Равашдех. Методика розвитку рухових умінь і навичок в учнів старшої школи у процесі занять легкою атлетикою: Автореф. дис. ... канд. пед. наук (13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)). – Харків, 2016. – 20 с.