Особливості територіальної організації сфери культури Луганської області

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Сформульовано авторське визначення поняття «територіальна організація сфери культури». Згідно теорії центральних місць В. Кристаллера та А. Льоша визначено загальні принципи територіальної організації сфери культури. На основі аналізу територіальної організації сфери культури Луганської області виявлено її локальні територіальні елементи та територіальні системи різних ієрархічних рангів. Визначено основні недоліки територіальної організації сфери культури регіону та запропоновано шляхи її удосконалення

Опис

Ключові слова

територіальна організація сфери культури

Бібліографічний опис

«Регіон-2011: суспільно-географічні аспекти»: Матеріали наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів з міжнар. участю (м. Харків, 14-15 квітня 2011 р.) / Гол. ред. колегії К. А. Нємець. – Харків: РВВ Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2011. – 227 с. – с. 27-32