Особливості розміщення театрів у Харківській області

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В сучасних умовах все більшого поширення, особливо серед молоді, набуває так звана масова культура, яка характеризується простотою сприйняття, проте містить невисоку кількість культурної інформації. Масова культура не здатна задовольнити високі культурні потреби, однак вона проникає в усі галузі сфери культури. Найменше це проникнення спостерігається у театральне мистецтво, тому на сьогодні саме театри відіграють важливу роль у формуванні світогляду та задоволенні високих культурних потреб.

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014

Ключові слова

культура, сфера культури, театр

Бібліографічний опис