Механізм проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-11-19

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2018. Дисертаційне дослідження розкриває та надає теоретичне обґрунтування окремих правових положень процедури та механізму проведення слідчих (розшукових) дій. Теоретично обґрунтовується розподіл стадії кримінального провадження на окремі етапи. Запропоновано теоретичну модель правових відносин між учасниками кримінального провадження. Розкрито процесуальний статус учасників кримінального провадження, що беруть участь у їх проведенні. Вказано на теоретичні прогалини та практичні недоліки під час встановлення процесуальних та процедурних елементів, що пов’язані з прийняттям процесуального рішення проведення слідчих (розшукових) дій. Доводиться, що слідчі (розшукові) дії повинні бути зафіксовані за процесуальною формою, а саме у протоколі, на носії інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії; у журналі судового засідання. Розкрито вимоги проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі. Доводиться, що завдання проведення слідчих розшукових дій полягають у встановленні події кримінального правопорушення. Слідчий, прокурор повинні встановити склад кримінального злочину за чинним КК України та визначити форму вини, мотив, мету вчинення кримінального правопорушення. Надаються основні аспекти розвитку оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні. Визначено положення процесуальної діяльності слідчого судді на стадії досудового провадження у випадку розгляду клопотання слідчого, прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій, які тимчасово обмежують процесуальні права та свободи учасників кримінального процесу. Визначено, що перший елемент прокурорського нагляду передбачаються у формі процесуального керівництва під час проведення слідчих (розшукових) дій. Другий – процесуальні права та обов’язки прокурора – під час контролю за виконанням процесуальних рішень слідчого.

Ключові слова

слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, слідчий, прокурор, слідчий суддя, оперативні підрозділи, досудове провадження, механізм, процесуальне рішення, протокол, технічні засоби

Бібліографічний опис