Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародні економічні відносини»

Анотація

Видання містить загальні методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» щодо вибору теми дослідження, організації виконання, структури, змісту, оформлення та захисту курсової роботи з дисципліни «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин».

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics, методичні рекомендації, здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітня програма, міжнародні економічні відносини, теми дослідження, організації виконання, структура, зміст, оформлення, захисту, курсова робота, актуальні проблеми, світове господарство

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» / Уклад. В.В. Гончаренко, С.А. Касьян, П.О. Черномаз. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 28 с.