Неопатримоніальний вимір незахідного політичного

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Аналізується незахідний політичний процес крізь призму неопатримоніальної парадигми за допомогою аналітичних моделей. Особливу увагу приділено теоретичним і методологічним аспектам побудови аналітичних моделей для подальшого їхнього використання у прикладних дослідженнях незахідних політичних систем та прогнозування їхнього стану з урахуванням таких факторів, як час, історичні особливості суспільного ладу, політико-культурні особливості, політичні й соціальні зміни, стратегічні регіональні інтереси. The article is devoted to analysis of nonwestern political process through the prism of neopatrimonial paradigm using analytical models. Special attention is paid to theoretical and methodological aspects of constructing the analytical models for further involving them into the applied studies of nonwestern political systems and prognostication their status considering such factors as: time, historical peculiarities of social structure, peculiarities of political culture, political and social changes, strategically and regional interests.

Опис

Ключові слова

незахідний політичний процес, динаміка соціальних інститутів та процесів, аналітична модель, неопатрімоніалізм, neopatrimonialism, dynamics of social institutes and processes, non-western political process, analytical model

Бібліографічний опис

Гарник Л.П. Неопатримоніальний вимір незахідного політичного процессу / Л.П. Гарник // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1013. – 2012. – С. 48-54