Моделі гідрологічного режиму водозборів: реалізація через ГІС-технології

Ескіз недоступний

Дата

2012-05-31

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглядаються деякі методологічні підвалини та практична реалізація через програмне забезпечення моделювання гідрологічного режиму водозбірних басейнів. Обговорюється співвідношення між рядом модельних конструкцій, якими є поняття «цифрова модель місцевості», «цифрова модель рельєфу водозбору», «геоінформаційна модель водозбору». Докладно подається створення геоінформаційної моделі для гідрологічних розрахунків, де ключову роль грає відтворення стоку по матриці гідролого-геоморфологічного процесу. Наводиться приклад реалізації викладеного підходу через функціональність та інтерфейс авторського програмного забезпечення ГІС.

Опис

Ключові слова

геоінформаційна модель, водозбір, гідролого-геоморфологічний процес, растрово-векторні та векторно-растрові перетворення, цифрова модель місцевості

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна - 2012. - № 997: Геологія. Географія. Екологія. - С. 130-137