Картографування туристичної привабливості Харківської області

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье изложены основные положения разработки создания и дальнейшего использования серии карт туристической привлекательности Харьковской области определены его сущность и особенности

Опис

Ключові слова

картографування, туристична привабливість регіону, туризм, особливості картографування

Бібліографічний опис

ПАВЛЕНКО Т.В., КАРТОГРАФУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.). - 2011.