Кафедрі туристичного бізнесу Каразінського університету – 10 років

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті, на прикладі кафедри туристичного бізнесу Каразінського університету, розглянуто особливості дисциплінарного оформлення туризмологічного знання в Україні. Висвітлено загальні умови та чинники становлення туристичної освіти в Україні на базі класичних університетів. На основі застосування комплексно-параметричного підходу до оцінки розвитку туризмологічного знання (його дисциплінарного статусу), робиться висновок про його перетворення на розвинену соціокогнітивну систему. Остання характеризується формуванням розгалуженої системи освітньо-наукових установ, утворенням наукового середовища фахівців-туризмологів та затвердженням у ньому «дисциплінарної матриці» власної наукової діяльності (продукування загальновизнаних канонів туризмологічних досліджень, формування концептуально-понятійних узагальнень стосовно знання про туризм) та ін.

Опис

Ключові слова

туризмологія, туристична освіта, інституціоналізація

Бібліографічний опис

Парфіненко А. Ю. Кафедрі туристичного бізнесу Каразінського університету 10 років (рефлексії на туризмологічну тематику) // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя кафедри туристичного бізнесу (20 листопада 2015 року). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 10-14.