Цiлеспрямованiсть як чинник формування автобiографiчної пам'ятi

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

теорiя пам'ятi, теорiя iндивiдуального досвiду, тест СЖО, смисложиттєвi орiєнтацiї

Бібліографічний опис

Марченко А.О. Цiлеспрямованiсть як чинник формування автобiографiчної пам'ятi / А.О. Марченко // Вектори психології – 2010: Матеріали міжнародної молодіжної науково-практичної конференції. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 63-65.