Корпоративні крамниці в заводських та копальневих поселеннях Донбасу в останній третині ХІХ – поч. ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття про історію корпоративних крамниць – закладів роздрібної торгівлі, що їх відкривали містотвірні підприємства в робітничих поселеннях. Встановлено, що корпоративні крамниці були поширеним явищем у заводських та копальневих поселеннях Донбасу від часу появи цих поселень і до кінця імперської доби. Уявлення про такі крамниці як спосіб закабалити робітництво, домінантні в історіографії, здебільшого ґрунтуються на свідченнях про їхню діяльність до середини 1880-х років, коли трудові відносини у промисловості були законодавчо неврегульовані. З другої половини 1880-х років трудове законодавство, робітничий рух, а головне – вільний ринок праці стримували бажання підприємців нажитися на своїх робітниках і спекулювати товарами першої необхідності. Статья об истории корпоративных магазинов – розничных торговых заведений, учреждаемых градообразующими предприятиями в рабочих поселках. Показано, что корпоративные магазины были распространенным явлением в заводских и рудничных поселениях Донбасса с момента появления этих поселений и до конца имперской эпохи. Представления о таких магазинах как о способе закабаления рабочих, доминирующие в историографии, в основном основаны на сведениях об их деятельности до середины 1880-х годов, когда трудовые отношения в промышленности не были законодательно урегулированы. Со второй половины 1880-х годов трудовое законодательство, рабочее движение, а главное – свободный рынок труда сдерживали желание предпринимателей нажиться на своих рабочих и спекулировать товарами первой необходимости. The paper is about the history of company stores in the Donbas during the imperial industrialization. It demonstrates that company stores existed in the area from the emergence of company towns until the fall of the Russian Empire. The image about company stores as a means to exploit and enslave workers is based on the evidence from the initial period of the company towns’ history. After the mid-1880s, the labor legislation, labor movement, and free labor marked limited the endeavors of the enterprises to use this tool to make extra profit on their employees. Competition from other stores and mines in the same labor market held down the prices in the company stores. From the turn of the nineteenth century, prices at company stores were similar to those in the nearby independent stores, and the higher wages of workers might have compensated for the higher store prices around the isolated mines.

Опис

Ключові слова

корпоративні крамниці, заводські та копальневі поселення, роздрібна торгівля, Донбас, корпоративные магазины, корпоративные магазины, розничная торговля, Донбасс, company stores, company towns, retail, Donbas

Бібліографічний опис

Куліков В. О. Корпоративні крамниці в заводських та копальневих поселеннях Донбасу в останній третині ХІХ – поч. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 25. - С. 34-40.