Концептуалізація термінів „праві”/„ліві” у політико-партійному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена концептуальній демаркації термінів „правий” та „лівий” у сучасній політичній науці. Основними критеріями розрізнення виступають економічний та політико-культурний. Виклики нового часу зумовили появу „нових правих” та „нових лівих” партій. Обґрунтовано, що оптимальний розподіл партій у політичному спектрі є запорукою демократичного розвитку суспільства.

Опис

Ключові слова

політико-партійний дискурс, праві партії, ліві партії, центристські партії

Бібліографічний опис

Здорик М.В. Концептуалізація термінів „праві”/„ліві” у політико-партійному дискурсі / М.В. Здорик // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер. «Питання політології». – 2009. – № 861, вип. 15. – С. 196 – 201