Туризм як національний пріоритет соціально-економічного розвитку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена проблемам розвитку туристичної сфери України. Висвітлено основні гальмівні чинники, що створюють загрози для конкурентоспроможності України як туристичної держави. Окреслено низку заходів, реалізація яких забезпечить формування дієвої пріоритетності сфери туризму як чинника соціально-економічного розвитку країни.

Опис

This article is devoted to the problems of development of tourism in Ukraine. The main constraining factors creating the threat of competitive capacity of Ukraine as a tourist state were highlighted. A number of actions were proposed in order to provide the formation of efficient priority of tourism as the factor of social and economic development of the country.

Ключові слова

туристична сфера, інфраструктура туризму, культурна політика, конкурентоспроможність tourism industry, tourism infrastructure, cultural policy, competitive capacity.

Бібліографічний опис

Парфіненко А. Ю. Туризм як національний пріоритет соціально- економічного розвитку України / А. Ю. Парфіненко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Економічна серія. – 2010. – № 884. – С. 165-170.