Социально-правовая основа речевых актов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Калюжний Володимир Миколайович – канд. фіз.–мат. наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

остин, речевой акт, иллокутивный акт, перлокутивный акт, перформативное высказывание, правовой акт, действие

Бібліографічний опис

Калюжный В.Н. Социально-правовая основа речевых актов // Формування суспільної політики: теоретичний, практичний та правовий аспекти. Десяті Харківські політологічні читання: зб. наукових статей. – Х., 2000. – С. 66–67