Вісник Харківського університету. № 403. Серія Психологія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський державний університет

Анотація

У віснику подано результата теоретичних та експериментальних розробок проблем фундаментальної та прикладної психології. Розглянуті проблеми особистості, когнітивної сфери, деякі питання медичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі. В вестнике представлены результаты теоретических и экспериментальных разработок проблем фундаментальной и прикладной психологии. Рассмотрены проблемы личности, когнитивной сферы, некоторые вопросы медицинской психологии, особенности отклоняющегося поведения.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology, Харьковский университет, Харківський державний університет, психология познавательных процессов, психология личности, психология деятельности, психология обучения, память, психология памяти, психология, психологія пам’яті, психологія навчання, кафедра психології Харківського університету, історія психологічної науки на Україні, кафедра психологии ХГУ, медична психологія, особливості поведінки, Kharkov University

Бібліографічний опис

Вісник Харківського університету. № 403. Серія Психологія. – Харків : Харківський державний університет, 1998. – 192 с.