Формування валеологічної компетентності студентів у позааудиторній виховній роботі університету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертації з’ясовано суть поняття «валеологічна компетентність студента педагогічної спеціальності», схарактеризовано зміст структурних компонентів валеологічної компетентності студента педагогічної спеціальності, розкрито можливості позааудіторної виховної роботи університету у формуванні валеологічної компетентності майбутніх учителів. Науково обґрунтовано структурно-функціональну модель формування валеологічної компетентності студентів у позааудиторній виховній роботі університету. Схарактеризовано педагогічні умови формування валеологічної компетентності студентів у позааудиторній виховній роботі університету (удосконалення змісту валео-педагогічної підготовки майбутніх учителів; забезпечення методичної та практичної підготовки щодо застосування на особистісному рівні та в майбутній професійній діяльності оздоровчих технологій зі спрямуванням на різні аспекти здоров’я; формування у студентів мотивації до власного оздоровлення у тісному взаємозв’язку з духовним розвитком та забезпечення валеоосвідченності майбутніх вихованців).

Опис

Ключові слова

студенти, валеологічна компетентність, позааудиторна виховна робота університету, формування, майбутні учителі, студенты, валеологическая компетентность, внеаудиторная воспитательная работа, формирование, будущие учителя, students, valeological competence, extracurricular educational work of the university, formation, future teachers

Бібліографічний опис

Єлізаров В. П. Формування валеологічної компетентності студентів у позааудиторній виховній роботі університету: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. - Харків, 2016. - 22 c.