Антикризовий менеджмент : методичні рекомендації до практичних занять

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Антикризовий менеджмент : методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-наукової програми «Бізнес-адміністрування» / Уклад. О. В. Портна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. - 32 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис