Діяльність Д. І. Багалія в Харкові в умовах денікінського режиму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті розглядається невеликий епізод з життя видатного українського історика Д.І. Багалія, пов’язаний з його перебуванням у Харкові протягом вересня-грудня 1919 року. В цей час місто знаходилося під владою Добровольчої армії генерала А. І. Денікіна, який намагався проводити політику реставрації дореволюційних порядків. С статті приділено увагу причинам переїзду Дмитра Івановича з Києва до Харкова, особливостям роботи Багалія на історико-філологічному факультеті Харківського університету, а також його науковій і видавничій діяльності. В статье рассматривается небольшой эпизод из жизни выдающегося украинского историка Д.И. Багалия, связанный с его пребыванием в Харькове в течение сентября-декабря 1919 года. В это время город находился под властью Добровольческой армии генерала А. И. Деникина, который пытался проводить политику реставрации дореволюционных порядков. С статье уделено внимание причинам переезда Дмитрия Ивановича из Киева в Харьков, особенностям работы Багалия на историко-филологическом факультете Харьковского университета, а также его научной и издательской деятельности. The article considers the short period of outstanding Ukrainian historian D. I. Bagaliy’s life, when he was in Kharkov from September1919 to December 1919. At that time the city was under the authority of the Volunteer Army of General Denikin, who tried to pursue a policy of restoring pre-revolutionary order. The article draws attention to the reasons of Dmitry Ivanovich's move from Kiev to Kharkov, the peculiarities of Bagaliy's working at the historical-philological faculty of Kharkov University, as well as his scientific and publishing activities.

Опис

Ключові слова

Д.І. Багалій, Харківський університет, Добровольча армія, А. І. Денікін, Українська академія наук, Д.И. Багалий, Харьковский университет, Добровольческая армия, А. И. Деникин, Украинская академия наук, D. I. Bagaliy, Kharkiv University, Volunteer Army, A. I. Denikin, Ukrainian Academy of Sciences

Бібліографічний опис

Потоцький В. П. Діяльність Д. І. Багалія в Харкові в умовах денікінського режиму // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 25. - С. 108-112.