Зміни господарської спеціалізації Харківського регіону в різні історичні періоди

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Одним з найголовніших факторів розвитку Харківського регіону, починаючи з в XVI ст., було його економіко-географічне та геополітичне положення. Цей фактор мав різний вплив у різні періоди розвитку регіону, що в першу чергу було пов’язано з поступовим віддаленням державних кордонів. Основним заняттям населення Слобожанщини в XVI-XVII ст. була військова служба, оскільки в ці часи Харків та інші міста регіону були головним чином військовими пунктами, а небезпека татарських набігів гальмувала економічний розвиток краю. Сільське господарство в XVI-XVII ст. мало здебільшого натуральний характер. Головним заняттям більшості населення Харківщини було землеробство.

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.

Ключові слова

геополітичне положення, землеробство, господарська спеціалізації

Бібліографічний опис