Видання-попередники «Харьковского календаря»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено виданням, що передували виходу статистико-інформаційного збірника «Харьковский календарь» (1869–1917 рр.). Наводяться приклади схожих за змістом газет, журналів, календарів, які видавалися в Харкові до появи «Харьковского календаря». Автор робить висновок про те, що це видання друкували відповідно до усталених традицій видання подібних календарів, а також про те, що по мірі розширення інформації у ньому, збірник став незамінним джерелом інформації і не мав аналогів у Харкові й губернії. Статья посвящена вопросу об изданиях, предшествующих выходу в свет статистико-информационного сборника «Харьковский календарь» (1869–1917 гг.). Приводятся примеры похожих по содержанию газет, журналов и календарей, которые издавались в Харькове до появления «Харьковского календаря». Автор делает вывод о том, что данное издание печаталось в соответствии с устоявшимися традициями издания подобных календарей, а также о том, что по мере расширения информации в нём, сборник стал незаменимым источником информации и не имел аналогов в Харькове и губернии. The article is devoted to the issue of publications-the precursors of the statistical-information collection «Kharkiv calendar» (1869–1917.). Examples of similar content of Newspapers, magazines, and calendars that were published in Kharkiv until «Kharkiv calendar». The author concludes that this edition was printed in accordance with the established traditions of the publication of such calendars, and that the expansion of the information in it, the collection has become an indispensable source of information and had no analogues in the Kharkiv province.

Опис

Ключові слова

«Харьковский календарь», видання-попередники, Харківська губернія, періодичні видання, издания-предшественники, Харьковская губерния, периодика, «Kharkiv calendar», edition predecessors, Kharkiv province, periodicals

Бібліографічний опис

Янкул О. М. Видання-попередники «Харьковского календаря» // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 24. - С. 14-18.