Звільнена молитва Василя Стуса

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Дослідження присвячене вивченню різних контекстів існування молитви В. Стуса «Господи, дякую», яка була написана на рейці карцеру. Розглядаються біографічний, психологічний, молитовний контексти. Крім того, вивчається контекст мистецтва графіті. Зроблено висновок про те, що молитва-подяка стала фактором самореалізації митця, засобом «відвойовування» духовного простору у в'язниці. Молитва-подяка В. Стуса оцінюється як факт історії літератури, оскільки про неї згадується в мемуарах М. Хейфеця - побратима поета по табору.

Опис

The paper is devoted to the several contexts of the V. Stus's prayer "Thank you, the Lord». The prayer was written on the batten of the punishment cell. The biographical, psychological, prayer and graffiti contexts are investigated. Besides, the context of the graffiti art is studied. The conclusion that the prayer-thanksgiving was the factor of the self-actualization and the way of the inning the spiritual space in the prison is drawn. The prayer-thanksgiving is analyzed as a fact of the literature because of the memoirs of M. Heifets.

Ключові слова

контекст, молитва, семантика, подяка

Бібліографічний опис

Савчук Г.О. Звільнена молитва Василя Стуса / Г.О. Савчук // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С. 181 – 185.