Переддипломна (науково-виробнича) практика: програма та методичні рекомендації до виконання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-05-22

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Видання розкриває мету та зміст переддипломної практики, містить методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти із питань проходження практики, оформлення звітної документації. Висвітлюються різноманітні аспекти проведення переддипломної практики магістрів. Призначене для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини.

Опис

Ключові слова

переддипломна практика, щоденник практики, звіт з практики, методичні рекомендації, вимоги до звіту, оформлення звітної документації, організація практики, права та обов’язки практиканта, критерії оцінювання практики, звітна документація з практики, оформлення рисунків, оформлення звіту, завдання практики, бази практики, мета практики, етапи практики, результати практики, дистанційний формат проходження практики, переддипломна (науково-виробнича) практика, програма практики, керівник практики, зміст практики, індивідуальне завдання з практики, презентація звіту, графік практики

Бібліографічний опис

Переддипломна (науково-виробнича) практика : програма та методичні рекомендації до виконання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини / Уклад.: Л. І. Григорова-Беренда, С. А. Касьян. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 32 с.