Об особенностях формирования дворцовых центров Ахейской Греции

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Об особенностях формирования дворцовых центров Ахейской Греции. В статье рассматривается вопрос, связанный с процессом возникновения дворцовых комплексов Ахейской Греции, ставших основой генезиса Ахейской цивилизации. Анализ текстов табличек линейного письма Б позволяет определить главные функции дворцов, которые являлись центрами экономической и социально- политической жизни ахейского общества. У статті розглядається питання, пов’язане з процесом виникнення палацових комплексів Ахейської Греції, що утворили основу генезису Ахейської цивілізації. Аналіз текстів табличок лінійного письма Б дає можливість виявити головні функції палаців, які були центрами економічного та соціально-політичного життя ахейського суспільства. The paper deals with the problem related to the process of the formation of the palace complexes of Achaean Greece which became the basis for the genesis of the Achaean civilization. The text analysis of the Linear B tablets allows to identify the main features of palace which were the centers of the economic, social and political life of the Achaean society.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, ахейцы, дворцовые центры, цивилизация, Achaeans, palace centers, civilization

Бібліографічний опис

Яцына А.И. Об особенностях формирования дворцовых центров Ахейской Греции / Ангелина Игоревна Яцына // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2013. – Вип. 16. – С. 76-83.