Получение люминесцентных экранов на основе халькогенидного сцинтиллятора селенида цинка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Литичевский В.А. ПОЛУЧЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЭКРАНОВ НА ОСНОВЕ ХАЛЬКОГЕНИДНОГО СЦИНТИЛЛЯТОРА СЕЛЕНИДА ЦИНКА / В.А. Литичевский // Тези доповідей студентської наукової конференції фізичного факультету (27 квітня 2010 р.). – Х: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 10