Евангельские истории Л. Андреева и «Иисус Неизвестный» Д. Мережковского

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті досліджується вплив неоміфології Л. Андреева на поетику та авторську концепцію „Иисуса Неизвестного" Д. Мережковського. In the article is investigated the influence of L. Andreev's neomythology on the poetics and author's concept of "Iisus Neizvestny" by D. Merezhkovsky.

Опис

Ключові слова

неомифология, Андреев, Мережковский, «Иисус Неизвестный»

Бібліографічний опис

Московкина И.И. Евангельские истории Л. Андреева и «Иисус Неизвестный» Д. Мережковского / И.И. Московкина // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2007. – № 765. Сер.: Філологія. – Вип. 50. – С. 130 – 132