Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». Випуск 89

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Вісник містить оригінальні статті, присвячені актуальним проблемам сучасного літературознавства та мовознавства. Для науковців, аспірантів, докторантів, студентів філологічного напрямку та всіх, хто цікавиться проблемами філології. Вісник є фаховим виданням в галузі філологічних наук (спеціальність 035 Філологія), Категорія "Б" (Наказ Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р.) Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 12 від 29.11.2021).

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, філологія

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». Випуск 89 / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 98 с.