Поезія як чинник розвитку мови в естетичному напрямі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

В статье рассматривается вопрос о поэзии как культурном феномене, важном факторе эволюции языка в эстетическом направлении. The article deals with the problem of poetry as the phenomenon of culture, the important factor of the evolution of the language in the esthetic direction.

Опис

Ключові слова

поезія, естетичний напрям мовного розвитку, поетична функція мови

Бібліографічний опис

Калашник В.С. Поезія як чинник розвитку мови в естетичному напрямі / В.С. Калашник // Фiлологiя : Збiрник наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна - Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна, 2006. - № 1. – С. 3 – 10