Типізація геодемографічного процесу Донецької області

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Населення виступає головною продуктивною силою суспільства, тобто є природною основою формування трудових ресурсів і виступає споживачем матеріальних благ, і тим самим обумовлює розвиток галузей, які орієнтуються у своєму розміщенні на споживача. Останнім часом при дослідженні регіональних аспектів розвитку населення, звертається увага на просторові зрушення в територіальній диференціації демографічних процесів, які пов’язують із соціально-економічним розвитком території. Це свідчить про необхідність дослідження геодемографічних процесів на регіональному рівні у комплексі з основними соціально-економічними індикаторами розвитку як локального, так і глобального значення. Проведення типізації дає змогу визначити основні та найбільш вагомі рушійні сили геодемографічного процесу регіонального рівня та може бути прийнята за основу розробки основних напрямків регіональної демографічної політики.

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.

Ключові слова

населення, геодемографічний процес, демографічна політика, міграції

Бібліографічний опис