Правове регулювання інновацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

інновація, інноваційний продукт, інноваційна продукція, правове регулювання

Бібліографічний опис

Григорян М.Р. Правове регулювання інновацій / Григорян Мері Рубенівна // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІI Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 126–128.