Глобалізація 3.0 і українська модернізація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Здійснено спробу визначити вплив якісно нового виду сучасної глобалізації та модернізації на розвиток України. В процесі розвитку всі суспільства зустрічаються з цими явищами, однак з’являється проблема вибору між внутрішніми процесами та зовнішніми. розглянуто коротку історію, можливі наслідки та результати для України в межах даних процесів. The paper attempts to effect qualitatively new type of modern globalization and modernization on development of Ukraine. All societies face this phenomenon in the process of their development, though an issue of choice between the internal and external processes emerges. The article considers a brief history, possible results and consequences of there processes for Ukraine.

Опис

Ключові слова

глобалізація 3.0, модернізація, корпоратизм, види співпраці, неокорпоратизм, Інтернет, інновації, Україна, globalization 3.0, modernization, corporatism, forms of cooperation, Internet, innovation, Ukraine

Бібліографічний опис

Сухонос О.В. Глобалізація 3.0 і українська модернізація / О.В. Сухонос // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1060. – 2013. – С. 226-230